Kategorier
Allmänt

Härskarteknik – lär dig genomskåda dessa

Härskarteknik som uttryck myntades under 70-talet och av den norske politikern Berit Ås. Det var hon som – tillsammans med kvinnliga kollegor – identifierade olika härskartekniker som använts mot dem och i syfte att förminska deras insatser samt för att hindra deras utveckling.

Härskarteknik var där och då mest inriktat av män mot kvinnor, men genom åren har vyerna kommit att vidgas kring detta. Det handlar om att härskarteknik används av i stort sett alla och i mer eller mindre form.

För det mesta så sker det omedvetet, men det finns givetvis också den mer systematiska användningen av härskarteknik – den som kan angränsa till det man kallar för arbetsplatsmobbning. Det är viktigt att lära sig att identifiera när en härskarteknik används. Detta oavsett om den riktas mot en själv personligen eller om det handlar om att den används mot någon annan – exempelvis en kollega.

Exempel på olika härskartekniker

Kan man identifiera när en härskarteknik används så kan man också säga ifrån och konfrontera den som utför handlingen. Genom att peka på elefanten i rummet så kan också användandet av härskartekniker upphöra – det är av den anledningen man ska lära sig att se igenom när en sådan används. Hur kan då härskarteknik te sig? Det finns sju olika varianter, men vi tänkte här titta närmare på de tre vanligast förekommande och ge exempel på dessa.

  • Osynliggörande. Denna härskarteknik bygger på att en person inte blir sedd eller hörd. Du säger någonting under ett möte, men ingen verkar lyssna och alla fortsätter precis som det du sa inte hade något substantiellt värde. Denna typ av härskarteknik kan bemötas genom att man tar plats – antingen med kroppen eller med rösten.
  • Förlöjligande: Det skämtas om utseende, om hur man låter och om vad man har exempelvis på sig för kläder. Skrattar man inte med så är man en torris som inte tål ett skämt och som därigenom inte smälter in i gänget eller i den företagskultur som råder. Bemöt detta genom att säga ifrån. “ Vänta här, nu skrattar ni bort en sak som faktiskt är väldigt viktig för mig “.
  • Undanhållande av information. Alla som är kallade på mötet har full koll på vad som ska avhandlas och vet exakt vilka siffror och ämnen som kommer att diskuteras. Alla – utom du. Detta får dig att framstå som oengagerad, som lat och som passiv. Och, det gör det också svårt för sig att motsätta dig – eller godkänna – vissa förslag då du saknar underlag. Denna härskarteknik kan bemötas genom att du helt enkelt kräver att få komplett information och samma möjligheter att läsa på som alla andra. Mötet får, helt enkelt, skjutas på till dess att du fått informationen i fråga.
Kategorier
Cyklar

Cyklar ger bättre miljö i Stockholm

Stockholm som stad har aktivt börjat med ett arbete där man vill nå en bättre miljö. Detta har visat sig i form av vägtullar, att man på vissa gator har dubbdäcksförbud och att man försöker bygga om vissa hårt trafikerade gator så att bilar ska ta andra vägar. Ett bra arbete som ger de personer som bor i Stockholm en betydligt trevligare miljö där man dessutom ser färre bilar och alltså således slipper oroa sig för olyckor med sådana fordon inblandade.

Stockholm har kommit en bit på väg och då förebilderna heter Amsterdam och Köpenhamn så är Stockholm också nu redo att ta nästa steg – att få folk att använda cyklar i en större utsträckning. Här måste dock Stockholm, på grund av den kuperade terrängen, anstränga sig hårdare än vad dessa plattare städer behöver göra. I Amsterdam och i Köpenhamn så blir det naturligt att använda sina cyklar då det uteslutande handlar om platta vägar och detta ställt mot Stockholm som ju är en betydligt med kuperad stad där backarna avlöser varandra.

Hur ska då Stockholm göra för att attrahera människor att i en större omfattning välja sina cyklar snarare än att ta bilen? Det blir ju onekligen svårt att bygga bort alla backar, eller hur?

Här handlar det istället om att man i Stockholm mer måste rikta in sig på personerna i stadens egen medvetenhet och här har man en klar fördel jämfört med andra städer. Stockholm är nämligen en stad där invånarna generellt sätt är medvetna om sin miljö, där man är beredd att anstränga sig för att hjälpa till och där man ständigt är villiga att gå den där extra metern för att få en bättre stad. Naturligtvis räcker inte detta för att alla i Stockholm ska börja använda sina cyklar – staden måste börja jobba hårdare med ett bredda cykelvägar och att göra dessa säkrare än vad de är i dagsläget.

Först då kan Stockholm på allvar börja närma sig den status som finns gällande cyklar i exempelvis Amsterdam och Köpenhamn – det är en lång väg kvar, men de första stegen har börjat och vi får här hoppas att Stockholm fortsätter vandra i denna rätta riktning. Det tjänar vi alla på och det är dags att miljön kommer i första rummet. Kan man få några stycken personer i Stockholm att välja sina cyklar istället för att ta bilen så har man lyckats.

Stockholm – framtidens stad för cyklar

Om nu Stockholm vill nå denna bild av att vara en stad där människor väljer att ta sina cyklar, åka kollektivt eller att promenera så krävs det alltså lite ändring av stadens struktur. Cykelvägar och annat som gör valet enklare måste byggas och man måste även se till att dessa hålls åtskilda från bilvägar och även från andra promenadstråk. Cyklar är också fordon och kommer upp i en hög hastighet – något som gör att många känner osäkerhet i Stockholm, både gällande sin egen förmåga och gällande andra som använder sina cyklar.

Är du sugen på att köpa en cykel? Då rekommendera vi ett besök hos Cykelhuset.